سمپاشی رتیل و نحوه نابودی کامل رطیل

02177646282 تلفن تماس
سمپاشی رتیل (رطیل)

رتیل، عنکبوت چاق و پشمالویی است که نسبت به سایر عنکبوت‌ها، ترس بیشتری در مردم ایجاد کرده است. رتیل به رنگ‌های مختلف زرد، زرد پررنگ، قهوه‌ای کمرنگ و خرمالویی تند مایل به سیاه وجود دارد و پشم‌های آن، گاهی خیلی کوتاه‌ و گاهی کمی بلند می‌باشد.

رادین تک
رادین تک

رتیل ها از موجودات زنده هستند که در دسته عنکبوت ها می توان از آن ها یاد کرد. آن ها ظاهری شبیه به عنکبوت دارند و همچنین انواع مختلفی نیز دارند.

یک نوع عنکبوت سیاه و پشمالو می باشد که با این که از خانواده عنکبوت ها به حساب می آید ترس بیشتری را نسبت به عنکبوت ها در میان مردم ایجاد کرده و همچنین انواع مختلفی دارد که به رنگ های سیاه، سفید، زرد، قهوه ای و … یافت می شود.

وجود این حشرات در خانه یا محل کار و نزدیک افراد باعث ترس و وحشت میشود که بهترین راه برای از بین بردن آنها سمپاشی رتیل میباشد.

 

نحوه دفع و سمپاشی رتیل در رادین تک

اغلب رطیل (رتیل) ها سمی نبوده و فقط میتوان گفت در صورت گزش می توانند برای انسان مشکلاتی فراهم کنند .در صورت نیاز برای اطلاع از خدمات سمپاشی رتیل و همچنین نحوه سمپاشی رتیل می توانید با مشاوران رادین تک ، یکی از بهترین شرکت سمپاشی در تهران  تماس بگیرید. همکاران ما با تیم کاملا تخصصی آماده ارائه خدمت رسانی هستند.

 

سمپاشی رتیل

سمپاشی رتیل

از خدماتی که برای مزرعه ها و خانه ها و محیط های گرم و خشک مورد نیاز است، سمپاشی رتیل میباشد که باید به صورت تضمینی با بهترین سموم و توسط سمپاشان متخصص انجام شود.

رتیل ها بر خلاف ظاهر ترسناکی که دارند در حالت عادی به انسان ها حمله نمیکنند و فقط زمانی که احساس خطر کنند حالت هجومی به خود میگیرند.

قبل از اینکه برای سمپاشی رطیل اقدام کنید باید نوع و گونه آن را شناسایی کنید تا از سمو مخصوص رتیل استفاده کنید و تمام این امور هم میتوانید به مجموعه ما بسپارید.

 

مشخصات رتیل (رطیل)

رتیل، عنکبوت چاق و پشمالویی است که نسبت به سایر عنکبوت‌ها، ترس بیشتری در مردم ایجاد کرده است. رتیل به رنگ‌های مختلف زرد، زرد پررنگ، قهوه‌ای کمرنگ و خرمالویی تند مایل به سیاه وجود دارد و پشم‌های آن، گاهی خیلی کوتاه‌ و گاهی کمی بلند می‌باشد. گزش این حشره، بر عکس آن چه مردم فکر می‌کنند به اندازه عنکبوت بیوه سیاه خطرناک نیست؛ حتی در بعضی از نقاط جهان برخی از افراد، رتیل را به شکل یک حیوان دست‌آموز نگهداری می‌کنند.

از دیگر خدمات رادین تک علاوه بر سمپاشی رتیل ، سمپاشی مار و سمپاشی مارمولک نیز می باشد.

 

آیا رتیل بی خطر است؟

البته نباید تمام رتیل‌ها را بی‌خطر دانست. آن چه مسلم است این است که بعد از هر گزشی به وسیله هر عنکبوت یا رتیلی، باید بیمار ر ابه پزشک برسانید. قبل از آن بیمار را به پشت خوابانیده، رویش یک پتو بیندازید و قسمت گزیده شده را پایین‌تر از سطح قلب قرار دهید و محل گزیدگی را با آب و صابون بشویید.

گاهی گزش عنکبوت یا رتیل باعث ایجاد حالت آلرژی و حساسیت می‌شود؛ در این حال باید محل گزیدگی را با محلول یا پمادهای ضد حساسیت آغشته کرد و برای تسکین درد، به بیمار، قرص استامینوفن خوراند. دادن قرص آسپیرین به بیماری که دچار گزیدگی عنکبوت بیوه سیاه یا رتیل شده است، به صلاح نیست.

چرا که آسپرین باعث تشدید علائم گزیدگی می‌شود. بهتر است در بالای محل گزیدگی، یک باند لاستیکی ببندید تا جریان خون کندتر شود. در محل گزیدگی، باید یک کیسه‌ی یخ قرار داد که به تسکین درد و کندتر کردن گردش خون کمک کند. اگراحیاناً بیمار دچار اشکال تنفسی شد، باید بلافاصله به او تنفسی مصنوعی داد و بالاخره همانطور که گفته شد در مواقعی که این علائم به مدت زیادی ادامه پیدا کند، حتماً باید بیمار به پزشک رسانیده شود.

برای سمپاشی رتیل و رهایی از شر این موجود ترسناک با ما تماس بگیرید.

 

انواع گونه های رتیل

سم برای کشتن رتیل

 1. رﺗﻴﻞ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ: ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺷﺒﻴﻪ ﺗﺎرﺗﻨﻚ ﺑﻮده و ﺷﻜﻠﺶ ﮔﺮد و ﻣﺪور اﺳﺖ.
 2. رتیل ﺳﻴﺎﻫﺮﻧﮓ دودی: ﻛﻪ آن ﻫﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﺗﺎرﺗﻨﻚ اﺳﺖ.
 3. رتیل ﺧﺎﻟﺪار ﭘﺮ از ﺧﺎل ﻫﺎی ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ.
 4. رﺗﻴﻞ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻜﻢ ﮔﺮد و دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ.
 5. رتیل درخشان ﻧﻮﻋﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ درﺧﺸﺪ، ﭘﺸﺖ ﻛﻮژ اﺳﺖ و ﺧﻂ ﻫﺎﻳﻲ درﺧﺸﺎن ﺑﺮ ﭘﺸﺖ دارد.
 6. رﺗﻴﻞ زرد ﭘﺮز و ﻛﺮﻛﺪار
 7. رﺗﻴﻞ انگوری رﻧﮓ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺎه و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻧﮕﻮری ﻛﻪ دﻫﺎﻧﺶ در وﺳﻂ ﺳﺮاﺳﺖ، ﭘﺎﻫﺎی ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ دارد و و ﻗﺘﻲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻴﺶ ﺑﺰﻧﺪﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻣﻲ ﺧﻮاﺑﺪو ﻛﻤﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺮﻣﻲ ﭘﺮاﻧﺪ.
 8.  رﺗﻴﻞ ﻣﻮرﭼﻪ ﺳﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرﭼﻪ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ، ﮔﺮدﻧﺶ ﻗﺮﻣﺰ، ﺳﺮش ﺳﻴﺎه وﭘﺸﺘﺶ ﺳﻔﻴﺪﺧﺎﻟﺪارو ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
 9.  رﺗﻴﻞ آﻻﻛﻠﻨﮕﻲ
 10.  رﺗﻴﻞ زﻧﺒﻮری ﻛﻪ ﺑﻪ زﻧﺒﻮرﺳﺮخ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ.
 11.  رﺗﻴﻞ ﮔﺎوداﻧﻪ ای، ﻛﻪ ﭼﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻜﻮ ﮔﺮد ﮔﺎوداﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﻢ را ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﻧﺪ . دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ، ﺷﻜﻢ ﺳﺮخ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد و دﺳﺖ و ﭘﺎﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ وﭘﺮ ازﻛﺮک دارد.
 12.  رﺗﻴﻞ ﻣﺼﺮی ،ﺷﻜﻤﺶ ﮔﻨﺪه، ﺳﺮش ﺑﺰرگ وﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﻣﮕﺴﻲ دارد ﻛﻪ ﺷﺐ ﻫﺎﭘﻴﺮاﻣﻮن ﭼﺮاغ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻛﻪ اﻳﻦ رﺗﻴﻞ ﻣﺼﺮی ﻧﺎم از اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ رﺗﻴﻞ ﻫﺎ ﺑﺪﺟﻨﺲ ﺗﺮ اﺳﺖ.
 13.  رتیل مدیترانه ای
 14.  رتیل‌های استرالیا

 

زندگی ریتل های ماده

 رتیل ماده معمولاً به ندرت اولین رتیل نر که برای جفت گیری به سراغش می آید را میخورد . ولی پس از اینکه رتیل ماده اولین جفت گیری خود را انجام داد ، هر رتیل نر دیگری که برای عشق بازی به سراغش بیاید ممکن است خورده و یا اینکه موفق به جفت گیری شود.

در تحقیقات دانشمندان اسپانیایی ، حدود یک سوم از رتیل های ماده مورد آزمایش ، حداقل یکی از رتیل های نر داوطلب جفت گیری را خوردند . رتیل های ماده همنوع خوار در مقایسه با سایر همنوعانشان زودتر تخم گذاری کرده و نوزادان آنها زودتر رشد کرده بزرگ میشوند و همچنین تعداد بیشتری تخم میگذارند . 

پدیده هم نوع خواری (cannibalism)برای دانشمندان همچنان بصورت معما باقیمانده است ولی آنچه که مشخص است یکی از عمده ترین دلایل همنوع خواری کاهش منابع غذایی این گونه حیوانات است . یکی دیگر از علل همنوع خواری حیوانات ، تولد نوزادان ضعیفی یا معلولی است که به تشخیص والدین امیدی به زنده ماندنشان نیست ، بنابراین حیوان با خوردن این نوزاد ضعیف و ناتوان ، هم خودش را سیر کرده و هم او را از ادامه زندگی رنج آور نجات میدهد.

 

رتیل‌های استرالیا

یکی از انواع عنکبوت، رتیل است و رتیل‌های استرالیایی به عنکبوت‌های سوت‌زن، پارس‌کننده یا پرنده‌خوار هم شهرت دارند. این صداها زمانی از رتیل خارج می‌شود که مورد تهدید قرار گیرد و احساس خطر کند و همین او را بسیار ترسناک می‌سازد.

بزرگ‌ترین رتیل‌های استرالیا بدنی به طول ۶ سانتی‌متر و پاهایی دارند که هنگام باز شدن به ۱۶ سانتی‌متر می‌رسد. این رتیل‌ها دو نیش چنگک شکل در جلوی دهان دارند که طول آنها بیش از یک سانتی‌متر است! این جانوران بدنی بزرگ و سنگین با طیفی از رنگ‌ها، از قهوه‌ای تیره تا زرد کم‌رنگ و اغلب با درخششی نقره‌ای دارند.

معمولا روی بدن و پاهای عقبی رتیل را کرک نرمی می‌پوشاند و آن را از دیگر عنکبوت‌ها متمایز می‌کند. رتیل‌های استرالیا علی‌رغم آنکه پرنده‌خوار نامیده می‌شوند، به ندرت پرنده می‌خورند. خوراک آنان را حشرات، مارمولک‌ها، قورباغه‌ها و دیگر عنکبوت‌ها تشکیل می‌دهد.

رتیل‌های در حفره‌های زمینی لانه می‌سازند و ماده‌ها بیشتر اوقات خود را در لانه به سر می‌برند. دو هفته پس از جفت‌گیری- که معمولا در جلوی ورودی لانه صورت می‌گیرد- ماده‌ها حدود ۵۰ تخم می‌گذارند. نوزادان مدتی نزد مادر می‌مانند و سپس از لانه خارج شده و به دنبال زندگی خود در لانه‌های جدید می‌روند. جالب این که ماده‌ها تا ۱۲ سال عمر می‌کنند، اما نرها پس از جفت‌گیری در حدود پنج سالگی می‌میرند. ماده‌ها از نرها بزرگ‌تر هم هستند. و جالب‌تر اینکه در استرالیا رتیل‌های درشت به عنوان حیوان خانگی نگهداری می‌شوند و اتفاقا همین موضوع روی جمعیت آنان اثر منفی داشته است.

 

اثر نیش رتیل

بهترین سم برای کشتن رطیل

علی‌ رغم قیافه ترسناک رتیل‌های بزرگ، این جانوران معمولا حمله نمی‌کنند، اما وقتی مورد تهدید قرار گیرند عقب می‌نشینند و حالتی شبیه به حمله خود می‌گیرند که بیشتر جنبه تهدید دارد. البته اگر انسانی را گاز بگیرند دردناک است زیرا نیش‌های بلند دارند که با نیش بسیاری از انواع مار برابری می‌کند. بعضی اوقات مریضی شدید در اثر نیش رتیل دیده شده و سرگیجه و تهوع برای شش تا هشت ساعت پس از گزیدگی گزارش شده است.

بهترین سم برای کشتن رتیل

استفاده از بهترین سم برای کشتن رتیل باید طبق مراحل زیر انجام شود :

 1. ابتدا باید از افراد مجرب و کاردان مشورت بگیرید تا نوع آفت و سم رتیل را تشخیص دهد.
 2. در گام بعدی لازم است تا کارشناسان، زمان مناسبی را برای سمپاشی مشخص نمایند تا بیشترین اثر را بر روی رتیل ها داشته باشد.
 3. سمپاشی باید حتما توسط افراد فنی و کاربلد صورت گیرد. در غیر این صورت هزینه و زمان زیادی از دست خواهد رفت.
 4. پس از اینکه سمپاشی صورت گرفت، لازم است تا اقدامات مورد نیاز برای هوادهی صورت گیرد. در این صورت می توانید مجدد به محیط بازگردید.
 5. چنانچه در زمان سمپاشی رتیل آب یا ماده غذایی به سم آلوده شدند، باید از مصرف آنها خودداری نمایید.
 6. پس از سمپاشی لازم است تا تهویه خوبی در محیط انجام شود و تمام در و پنجره ها باز شوند.
 7. نکته مهمی که در زمان سمپاشی باید مد نظر قرار داده شود، مرطوب بودن سم است که اثرگذاری زیادی دارد. در غیر این صورت سم خشک نمی تواند باعث از بین رفتن رتیل ها گردد.

روشهای کنترلی جلوگیری از گزش رطیل (رتیل)

 • رعایت موارد بهداشت محیط شامل

 1. ایجاد دیواره سیمانی ، شیشه ای وسنگی به ارتفاع لااقل 1 متر از سطح زمین.
 2. از بین بردن علفهای هرز در اطراف اماكن مسكونی كه پناهگاه مناسبی برای رتیل هاوعقربها است.
 3. درز گیری شكافها و شیارهای مربوط به دیوارها خصوصاً درزوایا و قسمت فوقانی دیوارها
 4. خارج كردن نخاله ها از اطراف ساختمانها و اماكن مسكونی.
 • نگهداری ماكیان در منازل مسكونی بمنظور تغذیه از عقرب و رتیل و عنكبوت

 • مبارزه شیمیائی 

استفاده از حشره كشها با توجه به این مسئله كه تاكنون هیچگونه مقاومتی در مورد رتیلها نسبت به سموم و حشره كشها گزارش نشده است لذا می توان از حشره كشها ی بهداشتی موجود جهت سمپاشی استفاده نمود.

 

علائم و نشانه گزش رتیل

علائم و نشانه ها گزش رتيل معمولا واکنش عمومی در کل بدن توليد نمی کند ، ولی می تواند باعث آسيب موضعی شود گزش این موجود می تواند زخمی دردناک ایجاد کند که دیر بهبود می یابد

 اکثر گزشهای ناشی از عنکبوت ها مهم نيستند و جای هيچ نگرانی نيست . البته گزش ناشی از عنکبوت بيوه سياه و عنکبوت قهوه ای گوشه گير و نيز گزش رتيل و عقرب گزیدگی ممکن است سمی باشد . در این صورت باید اقدامات کمکی فوری انجام داد و از پزشک یا اورژانس کمک گرفتامتیاز شما به این مطلب چقدر است؟


ارسال نظر درباره این موضوع

Loading...
(اختیاری)
تماس بگیرید